Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

karlaaa
2803 a221 390
Reposted frommisterpeter misterpeter viaoblivious oblivious
karlaaa
Jeżeli nie podoba Ci się to, gdzie jesteś, zmień to. Nie jesteś drzewem.
— Jim Rohn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakobietaSukcesu kobietaSukcesu
karlaaa
Mężczyz­na po­winien za­bierać ko­bietę do miej­sc, które jej obiecał. 
— Janusz Leon Wiśniewski
karlaaa
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
karlaaa
Kobiety, zwłaszcza te inteligentne mają to do siebie, że lubią, ba uwielbiają doprowadzać mężczyzn na skraj. Tak aby zdradzali swoje „prawdziwe” uczucia.
— Pokolenie Ikea ...
karlaaa
8882 5a0e 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaphilomath philomath
5029 5553 390
Reposted fromkattrina kattrina vianie-zwykla nie-zwykla
karlaaa
karlaaa
Przesuwaj swoje granice. Od tego są.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaviajero viajero
karlaaa
I jeśli kiedykolwiek za mną zatęsknisz, to pamiętaj, ja nie uciekłam, to ty pozwoliłeś mi odejść.
Reposted fromxBlueBerry xBlueBerry viaoblivious oblivious
karlaaa
3681 9eaa 390
Reposted fromunr-eal unr-eal viairmelin irmelin
karlaaa
2502 b287 390
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viairmelin irmelin
karlaaa
karlaaa
0280 0e96 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
karlaaa

Jeżeli upadłeś siedem razy, podnieś się osiem razy

— powiedzenie chińskie
Reposted frominpassing inpassing viajullo jullo
6982 f2e0 390
Reposted fromamatore amatore viaAnulaaa Anulaaa
karlaaa
-Czy lubisz sobie czasami z kimś pomilczeć i czy nie uważasz, że to zbliża czasami bardziej niż rozmowa?
— Marcin Świetlicki
Reposted fromrol rol viaAnulaaa Anulaaa
karlaaa
“Czasami dobrzy ludzie są pokryci tatuażami, 
A czasem najgorsi co niedziele są w kościele.”
— znalezione
Reposted frombeatkazz beatkazz viaAnulaaa Anulaaa
karlaaa
nie lubię grzecznych chłopców.
— ...
Reposted fromkatalama katalama viaAnulaaa Anulaaa
karlaaa
Zbiegi okoliczności nie istnieją. Na świecie są miliony ludzi i duchy dopilnują, żebyś większości z nich nigdy nie musiał spotykać. Ale z kilkoma osobami jesteś związany i duchy będą krzyżować wasze drogi, tak je plącząc, aż wreszcie się połączą.
— Jodi Picoult – "Jak z obrazka"
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaAnulaaa Anulaaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl