Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 07 2019

karlaaa
2866 f114 390
Reposted frompiehus piehus viaczarnemajtki czarnemajtki
karlaaa
9094 a017 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Sponsored post
feedback2020-admin
karlaaa
karlaaa
4068 9c44 390
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke viairmelin irmelin
karlaaa
6059 e809 390
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viairmelin irmelin
karlaaa
karlaaa
6342 829b 390
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viairmelin irmelin
karlaaa
8147 e197 390
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin

July 10 2015

karlaaa
2803 a221 390
Reposted frommisterpeter misterpeter viaoblivious oblivious
karlaaa
Jeżeli nie podoba Ci się to, gdzie jesteś, zmień to. Nie jesteś drzewem.
— Jim Rohn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakobietaSukcesu kobietaSukcesu
karlaaa
Mężczyz­na po­winien za­bierać ko­bietę do miej­sc, które jej obiecał. 
— Janusz Leon Wiśniewski
karlaaa
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
karlaaa
Kobiety, zwłaszcza te inteligentne mają to do siebie, że lubią, ba uwielbiają doprowadzać mężczyzn na skraj. Tak aby zdradzali swoje „prawdziwe” uczucia.
— Pokolenie Ikea ...
karlaaa
8882 5a0e 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaphilomath philomath
5029 5553 390
Reposted fromkattrina kattrina vianie-zwykla nie-zwykla
karlaaa
karlaaa
Przesuwaj swoje granice. Od tego są.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatoosadtocry toosadtocry
karlaaa
I jeśli kiedykolwiek za mną zatęsknisz, to pamiętaj, ja nie uciekłam, to ty pozwoliłeś mi odejść.
Reposted fromxBlueBerry xBlueBerry viaoblivious oblivious
karlaaa
3681 9eaa 390
Reposted fromunr-eal unr-eal viairmelin irmelin
karlaaa
2502 b287 390
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...